Back to top
lt
svlvltfieten

„Simeon“ yra transporto bendrovė, kuri specializuojasi skystų krovinių gabenime

Skysto kuro transportavimas

Cheminių medžiagų transportavimas

Dujų transportavimas

17.3.2020 | Corona info letter 3-2020 Skaityti daugiau 27.2.2020 | Simeon Coronavirusguidance Skaityti daugiau 18.10.2019 | Preem and Simeon have signed a transport contract Skaityti daugiau

„Simeon“ yra transporto bendrovė, kuri specializuojasi skystų krovinių gabenime. Teikiame transportavimo paslaugas Suomijos, Švedijos ir Baltijos šalių rinkoms. Taip pat vykdome veiklą visose Baltijos jūros regiono šalyse.
Mūsų apyvarta – 60 milijonai eurų. Didžiausią dalį pajamų gauname bendradarbiaudami su ilgalaikiais partneriais ir pirmaujančiais šio verslo segmento atstovais. Didžiuojamės, galėdami dirbti kartu su tokiomis bendrovėmis kaip „Aga“, „Teboil“, „Neste Oil“, „OKQ8“, „Orlen“, „Dynea“ ir „Altia“.

Visi mūsų klientai yra mūsų partneriai. Siekdami abipusės naudos, stengiamės gerai pažinti savo klientus, jų siūlomus produktus ir verslo procesus. Vairuotojai, teikiantys didžiąją dalį mūsų paslaugų, bei mūsų ilgalaikiai subrangovai yra pagrindinis variklis, paverčiantis tikslus atliktais darbais, tokiais kaip kokybiškas klientų aptarnavimas, saugumas, patikimumas ir minimali žala aplinkai.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas bei mūsų kontaktus rasite mūsų interneto svetainėje.

Arto Juosila

Valdybos pirmininkas
Gsm +358 40 551 2878

Juha Lehtinen

Valdybos pirmininko pavaduotojas, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Valdybos narys

Didžiausias dėmesys – klientams

Visa mūsų veikla orientuota į klientų poreikius. Svarbiausias „Simeon“ tikslas – teikti klientų reikalavimus visapusiškai atitinkančias paslaugas ir nuolat gerinti paslaugų kokybę, kasdieninėje veikloje pritaikant naujausias rinkos technologijas. Mūsų išskirtinis bruožas, kurį labiausiai akcentuojame verslo santykiuose, yra mūsų patikimumas.

Saugumas

„Simeon“ giežtai laikosi visų jos veiklai taikomų saugumo reikalavimų. Jei kliento įmonė turi papildomą saugumo politiką, į ją taip pat atsižvelgiame.

Aplinkosauga

„Simeon“ – aplinką tausojanti įmonė. Prieš pradėdami bet kokią veiklą, nuodugniai ištiriame jos poveikį aplinkai ir kruopščiai įvertiname galimą žalą gamtai. Aplinkos tarša – vienas iš pagrindinių rodiklių, į kurį atsižvelgiame pasirinkdami verslo partnerius, medžiagas bei įrangą.

Finansinė sėkmė

Veiklos rezultatai, finansinė nauda ir su tuo susijusi rizika – tai faktoriai, į kuriuos sėkmingai veikianti įmonė privalo nuolat atsižvelgti. Todėl bendrovės vadovų pagrindinė užduotis ir tikslas – užtikrinti verslo stabilumą ir ilgalaikės sėkmės garantiją.

Atsakomybė

Atsakomybė paremta susitarimų vykdymu.

Kiekvienas „Simeon“ darbuotojas privalo suteikti visą jam žinomą informaciją skundo pateikimo atveju, taip pat paremti savo kolegas ir padėti kitiems vadovautis mūsų įmonės gairėmis bei vertybėmis – tai ir yra atsakomybė. Atsakomybė taip pat reiškia, kad problemos yra aptariamos atvirai ir sprendžiamos operatyviai, o ne slepiamos ar atidedamos vėlesniam laikui.

SVEIKATA (H)

Vairuotojas, gabenantis pavojingas medžiagas, kiekvieną dieną susiduria kelyje su tūkstančiais kitų eismo dalyvių. Vairuotojo sveikatos būklė ir rūpinimasis ja yra pirmiausia jo asmeninis reikalas, tačiau Simeon kaip darbdavys nori padėti savo personalui su sveikata susijusiais klausimais.

Mūsų sveikatos politikos tikslas yra tai, kad:

♦ kiekvieno besirūpinančio Simeono pervežimais sveikatos būklė būtų pripažinta tinkama vairuotojo darbui;

♦ kiekvienas simeonietis supranta savo asmeninę atsakomybę rūpintis savo sveikata su sveiko gyvenimo būdo, fizinio aktyvumo ir gerų mitybos įpročių pagalba ir iškelia sau tikslą išeiti į pensiją sveikam;

♦ ankstyvos paramos modelio dėka padedame bendradarbiams ištverti sunkumus;

♦ kiekvienas supranta piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis programos turinį ir laikosi jos;

♦ įsigijome teisės aktų nustatytas sveikatos priežiūros paslaugas ir prižiūrime jų įgyvendinimą;

♦ atlikdami tyrimus nustatome su darbo aplinka susijusius pavojus ir pasiruošiame jiems, taip pat pavieniams nelaimingiems atsitikimams darbe, susirgimams bei profesinėms ligoms

Sveikatos priežiūros paslaugų teisinis pagrindas labai skiriasi priklausomai nuo šalies. Vis dėlto efektyvios sveikatos priežiūros paslaugos sudaro pagrindinę pasitenkinimo darbu dalį, tad visose Simeon šalyse siekiame jų pavyzdinio funkcionavimo.

SAUGUMAS (S)

Pervežant pavojingas medžiagas su daugeliu darbo etapų yra susijusi saugos rizika, kurios atpažinimas ir poveikio įvertinimas yra kiekvieno simeoniečio profesinių įgūdžių dalis. Siekdami tiek savo personalo, tiek partnerių saugumo pagerinimo analizuojame mūsų darbo aplinką su Quentic įrankiais.

Mūsų saugumo politikos tikslas yra tai, kad:

♦ mūsų saugumo kultūra remiasi kiekvieno darbuotojo asmenine saugos elgsena (BBS – Behavior Based Safety – elgsena pagrįsti saugos principai);

♦ kiekvienas simeonietis grįžta iš darbo namo būdamas sveikas (tikslas jokių nelaimingų atsitikimų darbe);

♦ esame atsakingi eismo dalyviai;

♦ žinome, kur yra mūsų įranga kiekvieną paros akimirką;

♦ kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, visose situacijose veikia pagal nustatytus saugos reikalavimus; nepriklausomai nuo to ar normos yra apibrėžtos klientų, suinteresuotųjų šalių ar pačio Simeono;

♦ kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, supranta, kada turi atsisakyti užduoties, kuri yra nesaugi, vykdymo;

♦ duomenys iš esmės susiję su mūsų verslu yra saugomi, ir kiekvienas simeonietis supranta informacijos saugumo svarbą savo veikloje.

Profesiniai įgūdžiai remiasi kompetencija, tad užtikriname mūsų saugią elgseną nuolatiniais apmokymais; dabartiniame socialinės žiniasklaidos pasaulyje atsirado naujų poreikių išsamiau nurodyti su apsaugos planu susijusius viešumo klausimus. Be teisės aktų nustatytos profesinės kvalifikacijos ir ADR kursų bendradarbiaujame su mūsų klientų įmonėmis apmokymų srityje.

Šiuolaikiška įranga ir kokybiški darbo įrankiai bei apranga užtikrina saugią darbo aplinką – nepamirštant, kad saugos veiksmai yra labai paprasti ir aiškūs, tokie kaip saugos diržo naudojimas visuomet, kai yra vairuojamas automobilis.

Sekame įrangą realiu laiku su gps įrenginiu, taip pat stebime mūsų vairuotojų elgesį kelyje, pavyzdžiui, galimą staigų stabdymą ir greičio viršijimą. Užtikriname mūsų vairuotojų žvalumą gerai organizuodami darbo pamainas ir prižiūrėdami, kad būtų laikomasi vairavimo ir poilsio laiko taisyklių.

KOKYBĖ (Q)

Kiekvieną dieną Simeon bendrovėse apdorojama tūkstančiai klientų užsakymų. Jų apdorojimas nuo užsakymo gavimo iki saugaus pristatymo sutartu laiku ir užsakymų tolesnis apdorojimas iki sąskaitų išrašymo reikalauja kokybiško komandinio žaidimo.

Mūsų kokybės politikos tikslas yra tai, kad:

♦ klientas arba galutinis produkto vartotojas gaus savo užsakymą atitinkantį produktą, o pristatymas suteiks klientui teigiamus įspūdžius apie produktą ir aptarnavimą;

♦ iš karto tvarkome reikalus teisingai;

♦ kokybė atsiranda iš proceso, kurio metu kiekvienas dalyvis yra tuo pačiu kokybės stebėtojas, taip pat nuolat stengiamės pagerinti mūsų veiklą pasitelkdami greitą reakciją;

♦ kuriame sutartinius santykius su patikimomis ir žinomomis kompanijomis, netoleruojame korupcijos jokiomis formomis;

♦ efektyviai teikiame vienodos kokybės, atitinkančias sutartis pervežimo paslaugas;

♦ kiekvienas simeonietis veikia pagal nustatytas strategijas ir instrukcijas, suprasdamas, kad komandinis žaidimas yra žaidžiamas laikantis bendrų taisyklių, kad būtų pasiektas kokybiškas galutinis rezultatas.

Viena iš procesų kokybės pagerinimo dalių – skenuojame važtaraščius tiesiai iš automobilių į ofisą. Veiksmų modelis tęsia jau anksčiau prasidėjusius skaitmeninimo darbus; duomenys, susiję su algų apskaičiavimu, pirkimo sąskaitos ir sąskaitų išrašymas apdorojami elektroniniu būdu, jei tik to pageidauja mūsų klientai ir tiekėjai.

Siekdami užtikrinti kokybę reguliariai peržiūrime mūsų veiksmų modelių laikymąsi ir remdamiesi mūsų atsakomybės vertybėmis nedelsdami taisome trūkumus.

Kokybės nuokrypių nagrinėjimas sudaro svarbią vystymosi strategijos dalį, pagal kurią yra analizuojamos pagrindinės įvykio priežastys ir ieškoma priemonių, kad būtų galima išvengti panašios situacijos.

Siekdami mūsų kokybės tikslų rūpinamės, kad kiekviename darbo santykių veikimo etape būtų suteikti supažindinimas ir apmokymai, ir tikimės to iš visų mūsų partnerių, tai yra subrangovų, tiekėjų ir taip pat iš mūsų klientų. Taip pat partneriai turi įsipareigoti laikytis etinių principų, kurių laikomės mes patys, tokių kaip priverstinio ir vaikų darbo draudimas.

APLINKA (E)

Kelių transporto poveikiui aplinkai yra skiriamas ypatingas dėmesys mūsų kasdienėje veikloje. Kiekvieną parą Simeono automobiliai gabena Šiaurės Europos keliais skysčius, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi; pravažiuotų atstumų ilgis atitinka maždaug du kartus aplink žemę. Todėl jau nuo 1998 metų kryptingai plėtojame mūsų aplinkos politiką įgyvendindami standarto ISO 14001 reikalavimus.

Mūsų aplinkos politikos tikslas yra tai, kad:

♦ atsakingai vykdydami mūsų veiklą sumažiname klimato kaitą ir aplinkos taršą;

♦ mūsų priimtų sprendimų dėka suteikiame mūsų klientams galimybę įgyvendinti jų aplinkos politikos tikslus;

♦ atitinkame suinteresuotųjų šalių reikalavimus (pavyzdžiui, teisės aktus);

♦ prisidedame prie to, kad kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, veiktų ir priimtų sprendimus atsižvelgdamas į poveikį aplinkai;

♦ vykdydami veiklą transporto sektoriuje pirmaujame kaip naujoviškų ir aplinką saugančių sprendimų įgyvendintojai.

Vykdydami veiklą įgyvendiname mūsų aplinkos politiką, ypač remdamiesi gyvavimo ciklo požiūriu, pagal kurį investicijų planą atitinkantis įrangos įsigijimas leidžia sumažinti išmetamų teršalų ir anglies dioksido kiekį, taip pat standartizuotų priežiūros programų dėka bei sekdami vairavimo įpročius, ypatingai atsižvelgiant į degalų sąnaudas. Savaime suprantama, kad kiekvieno simeoniečio kasdieniame gyvenime veikia tokie ekologiški veiksmai kaip atliekų rūšiavimas.

x

Skysto kuro transportavimas

Skysto kuro gabenimas šiuo metu sudaro tik dalį visų pervežamų krovinių. Didžiausioms degalinėms kuro siuntas tiekiame kasdien. Dauguma transporto priemonių yra paženklintos mūsų klientų logotipais ir prekių ženklais. Skysto kuro pramonėje ypač svarbu tinkamai įvertinti veiklos poveikį aplinkai. Mūsų klientai pristato rinkai naujus, aplinką tausojančius produktus, o transporto priemonių gamintojai kuria vis ekologiškesnius variklius. Visos šios savybės yra taikomos ir mūsų pačių naudojamiems sunkvežimiams.

Gabename ne tik paprastą, bet ir šildymui skirtą kurą. Šildymui skirto kuro poreikis kinta priklausomai nuo sezono, smarkiai padidėdamas tik labai trumpam laikui. Teisingas tokių aplinkybių įvertinimas leidžia mums tinkamai paskirstyti resursus ir taip optimizuoti įmonės veiklos procesus.

x

Cheminių medžiagų transportavimas

Pagrindinėms mūsų pramonės žaliavoms priskiriamos ir skirtingų rūšių skystosios cheminės medžiagos. Yra gamyklų, sunaudojančių dešimtis tonų pelenų šarmo, sieros rūgšties ar druskos rūgšties. Kai kurių pramonės šakų atstovai perdirba pagrindinius chemikalus į aukštos kokybės vartojimui paruoštus produktus, kurie vėliau pristatomi klientams cisterniniais automobiliais.

Mažos atsargos, nuolatos besikeičiantys poreikiai ir visiškai patikimas pristatymas nustato transportavimo srities standartus. „Simeon“ specializuojasi cheminių produktų, priskiriamų ypatingai pavojingų krovinių grupei, pervežime. Mūsų tikslas – tapti tokių pervežimų rinkos lyderiu.

x

Dujų transportavimas

Produktai, kurie atmosferos temperatūroje ir slėgyje yra dujinės būsenos, klasifikuojami kaip dujos. Nepaisant tokio apibrėžimo, pervežimo metu jie būna skystos būsenos. Šiuolaikinėje visuomenėje dujos naudojamos įvairiausiems tikslams maisto pramonėje, sveikatos apsaugos sektoriuje ir pan.

Dujos turi daug ir įvairių savybių. Kai kurias jų deginant galima išgauti energiją, o kitos, pvz. anglies dioksidas, kokį galima rasti kiekviename gazuoto gėrimo buteliuke, naudojamos ugniai gesinti. Kai kurios paleistos dujos kyla aukštyn tarytum balionai, o kitos lieka prie žemės, nes jų tankis yra didesnis už oro tankį.

Skirtingų savybių dujoms pervežti parenkame atitinkamą įrangą, o jas vežantys vairuotojai baigia specialius mokymus. Dujų pervežimo saugumą garantuoja išsamios žinios apie produktą bei naujausios cisternų technologijos. „Simeon“ yra dujų pervežimo ekspertas.

Paslaugos

Skysto kuro transportavimas

Skysto kuro gabenimas šiuo metu sudaro tik dalį visų pervežamų krovinių. Didžiausioms degalinėms kuro siuntas tiekiame kasdien. Dauguma transporto priemonių yra paženklintos mūsų klientų logotipais ir prekių ženklais.

Skaityti daugiau

Cheminių medžiagų transportavimas

Pagrindinėms mūsų pramonės žaliavoms priskiriamos ir skirtingų rūšių skystosios cheminės medžiagos. Yra gamyklų, sunaudojančių dešimtis tonų pelenų šarmo, sieros rūgšties ar druskos rūgšties.

Skaityti daugiau

Dujų transportavimas

Produktai, kurie atmosferos temperatūroje ir slėgyje yra dujinės būsenos, klasifikuojami kaip dujos. Nepaisant tokio apibrėžimo, pervežimo metu jie būna skystos būsenos.

Skaityti daugiau

Karjeros galimybės

„Kiitosimeon“ įmonių grupėje Suomijoje, Švedijoje ir Baltijos šalyse šiuo metu dirba daugiau nei 500  įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų. Turime beveik 400 sunkiasvorių krovininių transporto priemonių vairuotojus.

Nuolat investuojame į personalo kvalifikacijos kėlimą ir pasitenkinimą darbu. Turime modernų transporto priemonių parką, kurį reguliariai atnaujinime. Didžiuojamės, galėdami pasiūlyti pervežimo paslaugas aukščiausios klasės transporto priemonėmis.

Profesionaliems darbuotojams siūlome įdomų ir iššūkių nestokojantį darbą. Jei susidomėjote galimybe dirbti mūsų bendrovėje, prašome užpildyti žemiau pateiktą darbo paraiškos formą.

Jei domitės verslo galimybėmis (subranga), prašome susisiekti su Ramunas Labutis (el. paštu ramunas.labutis(@)simeon.lt arba mob. tel. +370 6869 6181)

Darbo paraiškos forma

Laukelius, pažymėtus * užpildyti būtina.

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.Karinė tarnyba

AtliktaNeatlikta


Pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) licencija

KroviniaiKonteineriaiLicencijos neturiu


Informacija apie teistumą

TaipNe
(Pastaba: vairuotojo pažymėjimo registracija bus pateikiama bandomuoju laikotarpiu)


Darbo patirtis
Mokymai ir kursaiViesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

Kontaktinė informacija

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 Rajamäki
SUOMIJA

Tel. +358 40 351 2500
el. paštas: kiitosimeon@simeon.fi
ADRESAS SĄSKAITŲ SIUNTIMUI

logo-sqas

Lappeenranta Terminaalinkatu 9
53420 LAPENRANTA

Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

Kemi Korjaamontie 3, 94200 KEMI

Rovaniemi Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI

Sastamala Tallitie 4, 32730 SASTAMALA

Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

Pontus Stenberg

Vykdomasis direktorius, Rajamäki
Gsm +358 500 605 866
pontus.stenberg@simeon.fi

Juha Lehtinen

Pavaduotojas Valdybos pirmininkas, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Olli Haapanen

Laivyno vadovas, Rajamäki
Gsm +358 40 544 8754
olli.haapanen@simeon.fi

Kimmo Valtonen

Finansų vadybininkas, Rajamäki
Gsm +358 400 298 955
kimmo.valtonen@simeon.fi

Mervi Heikkilä

Personalo vadybininkas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 515
mervi.heikkila@simeon.fi

ico-gas Jani Ojanen

Transporto vadybininkas, Rajamäki
Kuras
Gsm +358 40 3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytonen

Transporto vadybininkas, Kemi
Chemikalai
Gsm +358 500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-balloon Janne Lönnqvist

Transporto vadybininkas, Rajamäki
Dujos
Gsm +358 50 551 3713
janne.lonnqvist@simeon.fi

ico-gas Timo Kallio

Transporto vadybininkas, Lahti
Chemikalai
Gsm +358 40 566 3533
timo.kallio@simeon.fi

Kuro transportavimas

ico-gas Deniss Klaas

Transporto vadovas, Rajamäki
Neste
Gsm +358 40 3512 524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gas Toni Salminen

Transporto vadovas, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gas Arttu Bärholm

Transporto vadovas, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gas Mia Tuppurainen

Transporto vadovas, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 540
mia.tuppurainen@simeon.fi

ico-gas Raimo Tinkanen

Transporto vadovas, Hamina
Teboil
Gsm +358 50 340 8618
raimo.tinkanen@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Transporto vadovas, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 3512 527
marko.ferm@simeon.fi

ico-gas Kalle Rauhala

Transporto vadovas, Rajamäki
Neot
Gsm +358 40 3512 561
kalle.rauhala@simeon.fi

ico-gas Jani Pikkupirtti

Transporto vadovas, Rajamäki
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 400 169 042
jani.pikkupirtti@simeon.fi

ico-gas Mika Korhonen

Transporto vadovas, Rajamäki
Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
Gsm +358 40 169 5450
mika.korhonen@simeon.fi

ico-gas Ilpo Aksela

Transporto vadovas, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 50 385 9016
ilpo.aksela@simeon.fi

ico-gas Antti Nurmio

Transporto vadovas, Paimio
Teboil SEO
Gsm +358 45 129 2946
antti.nurmio@simeon.fi

Cheminis transportas

ico-gas Santeri Saavalainen

Transporto vadovas, Lahti
Gsm +358 40 3512 535
santeri.saavalainen@simeon.fi

ico-gas Petri Ojala

Transporto vadovas, Lahti
Gsm +358 40 3512 534
petri.ojala@simeon.fi

ico-gas Petri Ojala

Motinystės atostogos, Transporto vadovas, Kemi
Gsm +358 40 3512 538
hanna.pulkkinen@simeon.fi

ico-gas Mika Alalahti

Transporto vadovas, Kemi
Gsm +358 40 3512 566
mika.alalahti@simeon.fi

ico-gas Svetlana Inkinen

Transporto vadovas, Lappeenranta
Rusijos eismas
Gsm +358 44 077 1314
svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-gas Kalle Posti

Transporto vadovas, Lappeenranta
Gsm +358 44 3242 559
kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Transporto vadovas, Lappeenranta
Gsm +358 40 3512 539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Transporto vadovas, Sastamala
Gsm +358 40 3512 512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Dujų transportavimas

ico-balloon Tuomas Pesonen

Transporto vadovas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Walter Danielson

Transporto vadovas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 536
walter.danielson@simeon.fi

 ico-gasMatti Auvinen

Paskyros valdytojas, Rajamäki
Chemikalai
Gsm +358 400 65 8750
matti.auvinen@simeon.fi

Åke Lindfelt

Projekto vadovas, Rajamäki
Gsm +358 40 821 3488
ake.lindfelt@simeon.fi

Jenni Takala

Finansų vadovas, Rajamäki
Gsm +358 41 501 8733
jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT sistemos specialistas, Rajamäki
Gsm +358 40 832 8187
lauri.honkaharju@simeon.fi

Maksims Scadko

Operational Specialist, Rajamäki
Gsm +358 40 661 2817
maksims.scadko@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Įrangos technologija, Rajamäki
Gsm +358 400 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Atsiskaitymas, darbo užmokestis Rajamäki
Gsm +358 40 3512 551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Pirkimo knygelė, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 552
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Klientų aptarnavimas, atsiskaitymas, pirkimo knygelė, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 525
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Suomela

Atsiskaitymas, darbo užmokestis, reportažas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 553
minna.suomela@simeon.fi

Liina Mótus

Atsiskaitymas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 554
liina.motus@simeon.fi

 

Anneli Sokka

Atsiskaitymas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 555
anneli.sokka@simeon.fi

Kaisa Heikkilä

Atsiskaitymas, darbo užmokestis Rajamäki
Gsm +358 40 3512 551
kaisa.heikkila@simeon.fi

Mika Valtanen

Atsiskaitymas, Rajamäki
Gsm +358 40 3512 555
mika.valtanen@simeon.fi

Kontaktinė informacija

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 Tallinn
ESTONIA

Tel. +372 6 076 822
Faksas. +372 6 006 618

AAlogo-sqas

 

Kontaktinė informacija

Hendrik Peiel

Šalies vadovas, Tallinn
Gsm +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Transporto vadovas, Tallinn
Gsm +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Vyriausioji buhalterė, Tallinn
Gsm +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Kontaktinė informacija

SIMEON SIA

Biekensalas 26
LV-1004 Riga
LATVIA

Tel. +371 673 53 783
Faksas. +371 673 53 763

Kontaktinė informacija

Pavils Reinikovs

Šalies vadovas, Riga
Tel +371 6735 3783
Gsm +371 6735 3783
Fax +p+371 6735 3763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Arvids Vimba

Transporto vadybininkas, Riga
Gsm +371 202 199 31
arvids.vimba@simeon.lv

 

Kontaktinė informacija

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802
LT-03202 Vilnius
LITHUANIA

Tel. +370 5 2334533
Faksas.+370 5 2334532

Kontaktinė informacija

Ramunas Labutis

Šalies vadovas, Vilnius
Tel   +370 5233 4533
Gsm +370 6869 6181
Fax   +370 5233 4532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kuprevičienė

Buhalterė, Vilnius
Tel     +370 5233 4533
Gsm  +370 6874 3590
Fax    +370 5233 4532
edita@simeon.lt

Edita Satkauskiene

Transporto vadybininkas, Vilnius
Tel   +370 5233 4533
Gsm +370 6202 0730
Fax   +370 5233 4532
edita.satkauskiene@simeon.lt

Kontaktinė informacija

Petroleum Logistic I Mittskandinavien

Simeon Group

Skönviksvägen 2
131 49 Nacka
SWEDEN

ADRESAS SĄSKAITŲ SIUNTIMUI PLM

Kontaktinė informacija

Andreas Andersson

Šalies vadovas, Stockholm
Gsm +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Peter Thureson

Area Manager, Göteborg
Gsm +46 761 299 889
peter.thureson@simeon.se

Jens Hofgren

Area Manager, Stockholm
Gsm +46 722 490 002
jens.hofgren@simeon.se

Ludvig Källqvist

Deputy Area Manager, Göteborg
Gsm +46 709 822 234
ludvig.kallqvist@simeon.se

ico-gas  Tony Ouvinen

Mokymas, Stockholm
Gsm: +46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

Anna-Lena Bryn

Sąskaitos valdytojas, Stockholm
Gsm +46 842 518 875
anna-lena.bryn@simeon.se

Per Eriksson
Planavimo vadovas, Stockholm
Gsm +46 702 094 941
per.eriksson@simeon.se
ico-gas  Christian Broberg

Transporto vadovas OKQ8, Stockholm
Gsm +46 722 490 003
christian.broberg@simeon.se

ico-gas  Mikael Östlund

Transporto vadovas OKQ8, Stockholm
Gsm +46  73 086 5364
mikael.ostlund@simeon.se

Petri Kiviniemi

Transporto vadovas Preem, Stockholm
Gsm +46 705 627 890
petri.kiviniemi@simeon.se

Jerker Liss

Transporta vadītājs Preem, Stockholm
Gsm +46 722 337 023
jerker.liss@simeon.se

Thomas Schonbeck

Transporta vadītājs Preem, Stockholm
Gsm +46 702 853 058
thomas.schonbeck@simeon.se

Kontaktinė forma

NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!