Back to top
lt
enetfiltlvsv

„Simeon“ yra transporto bendrovė, kuri specializuojasi skystų krovinių gabenime.

Skysto kuro transportavimas

Cheminių medžiagų transportavimas

Dujų transportavimas

4.12.2017 | NAUJI REGIONO VADOVAI LIETUVOJE IR ESTIJOJE Skaityti daugiau 29.9.2017 | SIMEON EXPANDS AGAIN ON THE SWEDISH MARKET Skaityti daugiau 19.8.2016 | SIMEON OY HAS PURCHASED ARNE OLSSONS AB´S PETROLEUM TRANSPORTATION BUSINESS IN SWEDEN Skaityti daugiau

malli-300

„Simeon“ yra transporto bendrovė, kuri specializuojasi skystų krovinių gabenime. Teikiame transportavimo paslaugas Suomijos, Švedijos ir Baltijos šalių rinkoms. Taip pat vykdome veiklą visose Baltijos jūros regiono šalyse.
Mūsų apyvarta – 60 milijonai eurų. Didžiausią dalį pajamų gauname bendradarbiaudami su ilgalaikiais partneriais ir pirmaujančiais šio verslo segmento atstovais. Didžiuojamės, galėdami dirbti kartu su tokiomis bendrovėmis kaip „Aga“, „Teboil“, „Neste Oil“, „OKQ8“, „Orlen“, „Dynea“ ir „Altia“.

Visi mūsų klientai yra mūsų partneriai. Siekdami abipusės naudos, stengiamės gerai pažinti savo klientus, jų siūlomus produktus ir verslo procesus. Vairuotojai, teikiantys didžiąją dalį mūsų paslaugų, bei mūsų ilgalaikiai subrangovai yra pagrindinis variklis, paverčiantis tikslus atliktais darbais, tokiais kaip kokybiškas klientų aptarnavimas, saugumas, patikimumas ir minimali žala aplinkai.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas bei mūsų kontaktus rasite mūsų interneto svetainėje.

Didžiausias dėmesys – klientams

Visa mūsų veikla orientuota į klientų poreikius. Svarbiausias „Simeon“ tikslas – teikti klientų reikalavimus visapusiškai atitinkančias paslaugas ir nuolat gerinti paslaugų kokybę, kasdieninėje veikloje pritaikant naujausias rinkos technologijas. Mūsų išskirtinis bruožas, kurį labiausiai akcentuojame verslo santykiuose, yra mūsų patikimumas.

Saugumas

„Simeon“ giežtai laikosi visų jos veiklai taikomų saugumo reikalavimų. Jei kliento įmonė turi papildomą saugumo politiką, į ją taip pat atsižvelgiame.

Aplinkosauga

„Simeon“ – aplinką tausojanti įmonė. Prieš pradėdami bet kokią veiklą, nuodugniai ištiriame jos poveikį aplinkai ir kruopščiai įvertiname galimą žalą gamtai. Aplinkos tarša – vienas iš pagrindinių rodiklių, į kurį atsižvelgiame pasirinkdami verslo partnerius, medžiagas bei įrangą.

Finansinė sėkmė

Veiklos rezultatai, finansinė nauda ir su tuo susijusi rizika – tai faktoriai, į kuriuos sėkmingai veikianti įmonė privalo nuolat atsižvelgti. Todėl bendrovės vadovų pagrindinė užduotis ir tikslas – užtikrinti verslo stabilumą ir ilgalaikės sėkmės garantiją.

Atsakomybė

Atsakomybė paremta susitarimų vykdymu.

Kiekvienas „Simeon“ darbuotojas privalo suteikti visą jam žinomą informaciją skundo pateikimo atveju, taip pat paremti savo kolegas ir padėti kitiems vadovautis mūsų įmonės gairėmis bei vertybėmis – tai ir yra atsakomybė. Atsakomybė taip pat reiškia, kad problemos yra aptariamos atvirai ir sprendžiamos operatyviai, o ne slepiamos ar atidedamos vėlesniam laikui.

SVEIKATA (H)

Vairuotojas, gabenantis pavojingas medžiagas, kiekvieną dieną susiduria kelyje su tūkstančiais kitų eismo dalyvių. Vairuotojo sveikatos būklė ir rūpinimasis ja yra pirmiausia jo asmeninis reikalas, tačiau Simeon kaip darbdavys nori padėti savo personalui su sveikata susijusiais klausimais.

Mūsų sveikatos politikos tikslas yra tai, kad:

♦ kiekvieno besirūpinančio Simeono pervežimais sveikatos būklė būtų pripažinta tinkama vairuotojo darbui;

♦ kiekvienas simeonietis supranta savo asmeninę atsakomybę rūpintis savo sveikata su sveiko gyvenimo būdo, fizinio aktyvumo ir gerų mitybos įpročių pagalba ir iškelia sau tikslą išeiti į pensiją sveikam;

♦ ankstyvos paramos modelio dėka padedame bendradarbiams ištverti sunkumus;

♦ kiekvienas supranta piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis programos turinį ir laikosi jos;

♦ įsigijome teisės aktų nustatytas sveikatos priežiūros paslaugas ir prižiūrime jų įgyvendinimą;

♦ atlikdami tyrimus nustatome su darbo aplinka susijusius pavojus ir pasiruošiame jiems, taip pat pavieniams nelaimingiems atsitikimams darbe, susirgimams bei profesinėms ligoms

Sveikatos priežiūros paslaugų teisinis pagrindas labai skiriasi priklausomai nuo šalies. Vis dėlto efektyvios sveikatos priežiūros paslaugos sudaro pagrindinę pasitenkinimo darbu dalį, tad visose Simeon šalyse siekiame jų pavyzdinio funkcionavimo.

SAUGUMAS (S)

Pervežant pavojingas medžiagas su daugeliu darbo etapų yra susijusi saugos rizika, kurios atpažinimas ir poveikio įvertinimas yra kiekvieno simeoniečio profesinių įgūdžių dalis. Siekdami tiek savo personalo, tiek partnerių saugumo pagerinimo analizuojame mūsų darbo aplinką su 4-tools įrankiais.

Mūsų saugumo politikos tikslas yra tai, kad:

♦ mūsų saugumo kultūra remiasi kiekvieno darbuotojo asmenine saugos elgsena (BBS – Behavior Based Safety – elgsena pagrįsti saugos principai);

♦ kiekvienas simeonietis grįžta iš darbo namo būdamas sveikas (tikslas jokių nelaimingų atsitikimų darbe);

♦ esame atsakingi eismo dalyviai;

♦ žinome, kur yra mūsų įranga kiekvieną paros akimirką;

♦ kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, visose situacijose veikia pagal nustatytus saugos reikalavimus; nepriklausomai nuo to ar normos yra apibrėžtos klientų, suinteresuotųjų šalių ar pačio Simeono;

♦ kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, supranta, kada turi atsisakyti užduoties, kuri yra nesaugi, vykdymo;

♦ duomenys iš esmės susiję su mūsų verslu yra saugomi, ir kiekvienas simeonietis supranta informacijos saugumo svarbą savo veikloje.

Profesiniai įgūdžiai remiasi kompetencija, tad užtikriname mūsų saugią elgseną nuolatiniais apmokymais; dabartiniame socialinės žiniasklaidos pasaulyje atsirado naujų poreikių išsamiau nurodyti su apsaugos planu susijusius viešumo klausimus. Be teisės aktų nustatytos profesinės kvalifikacijos ir ADR kursų bendradarbiaujame su mūsų klientų įmonėmis apmokymų srityje.

Šiuolaikiška įranga ir kokybiški darbo įrankiai bei apranga užtikrina saugią darbo aplinką – nepamirštant, kad saugos veiksmai yra labai paprasti ir aiškūs, tokie kaip saugos diržo naudojimas visuomet, kai yra vairuojamas automobilis.

Sekame įrangą realiu laiku su gps įrenginiu, taip pat stebime mūsų vairuotojų elgesį kelyje, pavyzdžiui, galimą staigų stabdymą ir greičio viršijimą. Užtikriname mūsų vairuotojų žvalumą gerai organizuodami darbo pamainas ir prižiūrėdami, kad būtų laikomasi vairavimo ir poilsio laiko taisyklių.

KOKYBĖ (Q)

Kiekvieną dieną Simeon bendrovėse apdorojama tūkstančiai klientų užsakymų. Jų apdorojimas nuo užsakymo gavimo iki saugaus pristatymo sutartu laiku ir užsakymų tolesnis apdorojimas iki sąskaitų išrašymo reikalauja kokybiško komandinio žaidimo.

Mūsų kokybės politikos tikslas yra tai, kad:

♦ klientas arba galutinis produkto vartotojas gaus savo užsakymą atitinkantį produktą, o pristatymas suteiks klientui teigiamus įspūdžius apie produktą ir aptarnavimą;

♦ iš karto tvarkome reikalus teisingai;

♦ kokybė atsiranda iš proceso, kurio metu kiekvienas dalyvis yra tuo pačiu kokybės stebėtojas, taip pat nuolat stengiamės pagerinti mūsų veiklą pasitelkdami greitą reakciją;

♦ kuriame sutartinius santykius su patikimomis ir žinomomis kompanijomis, netoleruojame korupcijos jokiomis formomis;

♦ efektyviai teikiame vienodos kokybės, atitinkančias sutartis pervežimo paslaugas;

♦ kiekvienas simeonietis veikia pagal nustatytas strategijas ir instrukcijas, suprasdamas, kad komandinis žaidimas yra žaidžiamas laikantis bendrų taisyklių, kad būtų pasiektas kokybiškas galutinis rezultatas.

Viena iš procesų kokybės pagerinimo dalių – skenuojame važtaraščius tiesiai iš automobilių į ofisą. Veiksmų modelis tęsia jau anksčiau prasidėjusius skaitmeninimo darbus; duomenys, susiję su algų apskaičiavimu, pirkimo sąskaitos ir sąskaitų išrašymas apdorojami elektroniniu būdu, jei tik to pageidauja mūsų klientai ir tiekėjai.

Siekdami užtikrinti kokybę reguliariai peržiūrime mūsų veiksmų modelių laikymąsi ir remdamiesi mūsų atsakomybės vertybėmis nedelsdami taisome trūkumus.

Kokybės nuokrypių nagrinėjimas sudaro svarbią vystymosi strategijos dalį, pagal kurią yra analizuojamos pagrindinės įvykio priežastys ir ieškoma priemonių, kad būtų galima išvengti panašios situacijos.

Siekdami mūsų kokybės tikslų rūpinamės, kad kiekviename darbo santykių veikimo etape būtų suteikti supažindinimas ir apmokymai, ir tikimės to iš visų mūsų partnerių, tai yra subrangovų, tiekėjų ir taip pat iš mūsų klientų. Taip pat partneriai turi įsipareigoti laikytis etinių principų, kurių laikomės mes patys, tokių kaip priverstinio ir vaikų darbo draudimas.

APLINKA (E)

Kelių transporto poveikiui aplinkai yra skiriamas ypatingas dėmesys mūsų kasdienėje veikloje. Kiekvieną parą Simeono automobiliai gabena Šiaurės Europos keliais skysčius, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi; pravažiuotų atstumų ilgis atitinka maždaug du kartus aplink žemę. Todėl jau nuo 1998 metų kryptingai plėtojame mūsų aplinkos politiką įgyvendindami standarto ISO 14001 reikalavimus.

Mūsų aplinkos politikos tikslas yra tai, kad:

♦ atsakingai vykdydami mūsų veiklą sumažiname klimato kaitą ir aplinkos taršą;

♦ mūsų priimtų sprendimų dėka suteikiame mūsų klientams galimybę įgyvendinti jų aplinkos politikos tikslus;

♦ atitinkame suinteresuotųjų šalių reikalavimus (pavyzdžiui, teisės aktus);

♦ prisidedame prie to, kad kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, veiktų ir priimtų sprendimus atsižvelgdamas į poveikį aplinkai;

♦ vykdydami veiklą transporto sektoriuje pirmaujame kaip naujoviškų ir aplinką saugančių sprendimų įgyvendintojai.

Vykdydami veiklą įgyvendiname mūsų aplinkos politiką, ypač remdamiesi gyvavimo ciklo požiūriu, pagal kurį investicijų planą atitinkantis įrangos įsigijimas leidžia sumažinti išmetamų teršalų ir anglies dioksido kiekį, taip pat standartizuotų priežiūros programų dėka bei sekdami vairavimo įpročius, ypatingai atsižvelgiant į degalų sąnaudas. Savaime suprantama, kad kiekvieno simeoniečio kasdieniame gyvenime veikia tokie ekologiški veiksmai kaip atliekų rūšiavimas.

x

Skysto kuro transportavimas

Skysto kuro gabenimas šiuo metu sudaro tik dalį visų pervežamų krovinių. Didžiausioms degalinėms kuro siuntas tiekiame kasdien. Dauguma transporto priemonių yra paženklintos mūsų klientų logotipais ir prekių ženklais. Skysto kuro pramonėje ypač svarbu tinkamai įvertinti veiklos poveikį aplinkai. Mūsų klientai pristato rinkai naujus, aplinką tausojančius produktus, o transporto priemonių gamintojai kuria vis ekologiškesnius variklius. Visos šios savybės yra taikomos ir mūsų pačių naudojamiems sunkvežimiams.

Gabename ne tik paprastą, bet ir šildymui skirtą kurą. Šildymui skirto kuro poreikis kinta priklausomai nuo sezono, smarkiai padidėdamas tik labai trumpam laikui. Teisingas tokių aplinkybių įvertinimas leidžia mums tinkamai paskirstyti resursus ir taip optimizuoti įmonės veiklos procesus.

x

Cheminių medžiagų transportavimas

Pagrindinėms mūsų pramonės žaliavoms priskiriamos ir skirtingų rūšių skystosios cheminės medžiagos. Yra gamyklų, sunaudojančių dešimtis tonų pelenų šarmo, sieros rūgšties ar druskos rūgšties. Kai kurių pramonės šakų atstovai perdirba pagrindinius chemikalus į aukštos kokybės vartojimui paruoštus produktus, kurie vėliau pristatomi klientams cisterniniais automobiliais.

Mažos atsargos, nuolatos besikeičiantys poreikiai ir visiškai patikimas pristatymas nustato transportavimo srities standartus. „Simeon“ specializuojasi cheminių produktų, priskiriamų ypatingai pavojingų krovinių grupei, pervežime. Mūsų tikslas – tapti tokių pervežimų rinkos lyderiu.

x

Dujų transportavimas

Produktai, kurie atmosferos temperatūroje ir slėgyje yra dujinės būsenos, klasifikuojami kaip dujos. Nepaisant tokio apibrėžimo, pervežimo metu jie būna skystos būsenos. Šiuolaikinėje visuomenėje dujos naudojamos įvairiausiems tikslams maisto pramonėje, sveikatos apsaugos sektoriuje ir pan.

Dujos turi daug ir įvairių savybių. Kai kurias jų deginant galima išgauti energiją, o kitos, pvz. anglies dioksidas, kokį galima rasti kiekviename gazuoto gėrimo buteliuke, naudojamos ugniai gesinti. Kai kurios paleistos dujos kyla aukštyn tarytum balionai, o kitos lieka prie žemės, nes jų tankis yra didesnis už oro tankį.

Skirtingų savybių dujoms pervežti parenkame atitinkamą įrangą, o jas vežantys vairuotojai baigia specialius mokymus. Dujų pervežimo saugumą garantuoja išsamios žinios apie produktą bei naujausios cisternų technologijos. „Simeon“ yra dujų pervežimo ekspertas.

Paslaugos

Skysto kuro transportavimas

Skysto kuro gabenimas šiuo metu sudaro tik dalį visų pervežamų krovinių. Didžiausioms degalinėms kuro siuntas tiekiame kasdien. Dauguma transporto priemonių yra paženklintos mūsų klientų logotipais ir prekių ženklais.

Skaityti daugiau

Cheminių medžiagų transportavimas

Pagrindinėms mūsų pramonės žaliavoms priskiriamos ir skirtingų rūšių skystosios cheminės medžiagos. Yra gamyklų, sunaudojančių dešimtis tonų pelenų šarmo, sieros rūgšties ar druskos rūgšties.

Skaityti daugiau

Dujų transportavimas

Produktai, kurie atmosferos temperatūroje ir slėgyje yra dujinės būsenos, klasifikuojami kaip dujos. Nepaisant tokio apibrėžimo, pervežimo metu jie būna skystos būsenos.

Skaityti daugiau

Karjeros galimybės

„Kiitosimeon“ įmonių grupėje Suomijoje, Švedijoje ir Baltijos šalyse šiuo metu dirba daugiau nei 400  įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų. Turime beveik 400 sunkiasvorių krovininių transporto priemonių vairuotojus.

Nuolat investuojame į personalo kvalifikacijos kėlimą ir pasitenkinimą darbu. Turime modernų transporto priemonių parką, kurį reguliariai atnaujinime. Didžiuojamės, galėdami pasiūlyti pervežimo paslaugas aukščiausios klasės transporto priemonėmis.

Profesionaliems darbuotojams siūlome įdomų ir iššūkių nestokojantį darbą. Jei susidomėjote galimybe dirbti mūsų bendrovėje, prašome užpildyti žemiau pateiktą darbo paraiškos formą.

Jei domitės verslo galimybėmis (subranga), prašome susisiekti su Juha Lehtinen (el. paštu juha.lehtinen(@)simeon.fi arba mob. tel. +358 400 459 123)

Darbo paraiškos forma

Laukelius, pažymėtus * užpildyti būtina.Karinė tarnyba

AtliktaNeatlikta


Pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) licencija

KroviniaiKonteineriaiLicencijos neturiu


Informacija apie teistumą

TaipNe
(Pastaba: vairuotojo pažymėjimo registracija bus pateikiama bandomuoju laikotarpiu)


Darbo patirtis
Mokymai ir kursaiViesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

Kontaktinė informacija

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
SUOMIJA
Tel. +358 40 351 2500

el. paštas: kiitosimeon@simeon.fi

ADRESAS SĄSKAITŲ SIUNTIMUI

Inspecta_ISO9001_ISO14001

Lapenranta Terminaalinkatu 9
53420 LAPENRANTAlogo-sqas

Ilkka Hietala

Vykdomasis direktorius, Rajamäki
Gsm +358 50 5353 700

ilkka.hietala@simeon.fi

Juha Lehtinen

Valdybos pirmininkas, Rajamäki
Mob. tel. +358-400-459 123

El. paštas: juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Säkö

Finansų direktorius, Rajamäki
Mob. tel. +358-40-734 3751

El. paštas: ilkka.sako@simeon.fi

Nina Hasu

Finansų direktorius, Rajamäki
Gsm +358 40 5262 055

nina.hasu@simeon.fi

Guido Leppik

Baltijos regiono direktorius, Talinas
Mob. tel. +358 400 812 132 arba +372 534 258 51
Faksas:+372 6 006 618
El. paštas: guido.leppik@simeon.ee

Marjo Jaspa

Direktorius, Rajamäki
Mob. tel. +358-40-759 2442

El. paštas: marjo.jaspa@simeon.fi

Olli Haapanen

saugos direktorius, Rajamäki
Gsm +358 40 5448754

olli.haapanen@simeon.fi

Mika Kuru

Direktorius, Rajamäki
Gsm +358 40 8469483

mika.kuru@simeon.fi

Kai Mäkinen

Direktorius, Rajamäki
Gsm +358 40 6757492

Kai,makinen@simeon.fi

Polttonestekuljetukset

Kemikaalikuljetukset

Kaasukuljetukset

Kontaktinė informacija

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel. +372 6 076 822
Faksas. +372 6 006 618

iso_cert AAlogo-sqas

Kontaktinė informacija

Kontaktinė informacija

SIMEON SIA

Laivinieku Street 5
LV-1015 Riga LATVIA
Tel. +371 673 53 783
Faksas. +371 673 53 763

Kontaktinė informacija

Pavils Reinikovs

Direktorius, Riga
Tel. +371 67353783
Mob. tel. +371 67353783
Faksas: +371 67353763

Pavils.Reinikovs@simeon.lv

Maksims Scadko

Transporto vadybininkas, Riga
Tel. +371 67353783
Mob. tel. +371 26453790
Faksas: +371 67353763

Maksims.Scadko@simeon.lt

Janis Keterlins

Transporto vadybininkas, Riga
Tel. +371 26569024
Mob. tel. +371 26569024
Faksas: +371 67353763

Janis.Keterlins@simeon.lt

Janis Svilis

Transporto vadybininkas, Riga
Tel. +371 28378507
Faksas: +371 67353763

Janis.svilis@simeon.lt

Kontaktinė informacija

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

Tel. +370 5 2334533
Faksas.+370 5 2334532

Kontaktinė informacija

Ramunas Labutis

Transporto vadybininkas, Vilnius
Tel. +370 5 2334533
Mob. tel. +370686-96181
Faksas: +370 5 2334532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kuprevičienė

Buhalterė, Vilnius
Tel. +370 5 2334533
Faksas: +370 5 2334532
Mob. tel. +370 68743590
edita@simeon.lt

Edita Satkauskiene

Transporto vadybininkas, Vilnius
TEL. +370 5 2334533
GSM. +370620-20730
FAX. +370 5 2334532
edita.satkauskiene@simeon.lt

Gita Pavloviene

Transporto vadybininkas, Vilnius
TEL. +370 61117722
GSM. +37061117722
FAX. +370 5 2334532
gita.pavlovien@simeon.lt

Kontaktinė informacija

 

Simeon Logistics AB

Rävgrytbacken 12 (Loudden)
115 27 Stockholm

 

Inspecta_ISO9001_ISO14001logo-sqas

Kontaktinė informacija

Andreas Andersson

Country Manager
Phone +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

Kontaktinė forma
Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!