Sivuston alkuun
fi
enetfiltlvsv

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö.

Polttonestekuljetukset

Kemikaalikuljetukset

Kaasukuljetukset

30.11.2017 | LIETTUAAN JA VIROON UUDET MAAJOHTAJAT Lue lisää 24.10.2017 | ILKKA HIETALA ON NIMITETTY KIITOSIMEONIN TOIMITUSJOHTAJAKSI Lue lisää 29.9.2017 | Kiitosimeon laajenee jälleen Ruotsissa Lue lisää

malli-300

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö. Kotimarkkina-alueemme on Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, mutta operoimme kaikissa Itämeren rantavaltioissa.

Budjetoitu liikevaihtomme on 60 miljoona euroa. Valtaosa tästä syntyy pitkäaikaisten kumppaniemme ja alansa johtavien toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olemme ylpeitä saadessamme toimia sellaisten yritysten kanssa kuin Aga, OKQ8, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins ja Orlen.

Kumppanuus on tapamme toimia kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tuotteiden ja prosessien tuntemus ovat tärkeitä keinoja molempien osapuolten tavoitteiden saavuttamiseksi. Omat kuljettajamme, jotka vastaavat pääosasta palveluistamme, ja pitkäaikaiset kumppanuudet myös alihankinnassa, ovat se voimavara, jolla tavoitteet muutetaan teoiksi. Teoiksi kuten asiakaspalvelu, turvallisuus, luotettavuus ja vähäinen ympäristökuormitus.

Tutustu sivujemme kautta toimintaamme ja ota yhteyttä tarvittaessa.

Asiakaskeskeisyys

Kaikki toiminta perustuu asiakkaan tarpeeseen. Simeonin tehtävä on tyydyttää asiakkaan tarve ja tuoda asiakkaalle uusia ehdotuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Luotettavuus on asiakassuhteen tärkein ominaisuus.

Turvallisuus

Simeon huomioi kaikessa toiminnassaan yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset. Asiakkaan edellyttäessä oman turvallisuusnorminsa noudattamista se on myös Simeonin turvallisuusnormi.

Ympäristöystävällisyys

Simeonin tuottamat palvelut toteutetaan tilanne ja mahdollisuudet huomioiden mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ympäristövaikutukset ovat vaikuttimena valittaessa yhteistyökumppaneita ja toiminnan vaatimia raaka-aineita ja materiaaleja.

Taloudellinen tuloksellisuus

Kaikki toiminta ja palvelut toteutetaan tietoisina niiden taloudellisesta kannattavuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. Yrityksen johdon tehtävä on ohjata yrityksen kehitystä ja kasvua siten että yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus kehittyy positiivisesti.

Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa siitä, että sovitut asiat toteutetaan.

Vastuullisuus tarkoittaa myös jokaisen Simeonilaisen velvollisuutta puuttua epäkohtiin, tukea työkaveria ja auttaa kaikkia toimimaan ohjeidemme ja arvojemme mukaan. Vastuullisuus tarkoittaa, ettei ongelmia piiloteta tai lykätä, vaan niistä puhutaan avoimesti ja ne ratkaistaan viipymättä.

TERVEYS

MITTARI 2018: Työtapaturmien määrä
-> tavoite 0 tapaturmaa

 

Vaarallisten aineiden kuljettaja kohtaa liikenteessä päivittäin tuhansia muita tienkäyttäjiä. Kuljettajan terveydentila ja siitä huolehtiminen on ensisijaisesti henkilökohtainen asia, mutta Simeon työnantajana haluaa osaltaan tukea henkilökuntaansa terveyteen liittyvissä asioissa.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  jokainen Simeonin kuljetuksia hoitava on todettu sopivaksi terveydentilansa osalta toimimaan kuljettajan tehtävissä

♦  jokainen simeonilainen ymmärtää henkilökohtaisen vastuunsa huolehtia terveydestään hyvien elintapojen, liikunnan ja ruokailutottumusten avulla, ja asettaa tavoitteekseen jäädä terveenä eläkkeelle

♦  varhaisen tuen mallilla tuemme työkavereiden jaksamista

♦  jokainen ymmärtää päihdeohjelman sisällön ja noudattaa sitä

♦  hankimme lakisääteiset terveyspalvelut ja valvomme niiden toteutumista

♦  selvityksien avulla määrittelemme toimintaympäristössämme olevia riskejä ja varaudumme niihin sekä yksittäisten työtapaturmien että sairauksien ja ammattitautien osalta

Terveydenhuollon palveluiden lakisääteisyys vaihtelee eri maissa merkittävästi. Olennainen osa työtyytyväisyyttä on kuitenkin toimivat terveyspalvelut, ja pyrimme vaikuttamaan kaikissa Simeon maissa niiden mallikkaaseen toimivuuteen.

TURVALLISUUS

MITTARI 2018: 4tools -havaintojen määrä
-> tavoite 2 havaintoa / henkilö
MITTARI 2018: 4tools-katselmusta määrä
-> tavoite 4 katselmusta / toimihenkilö

SIMEON_4tools

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa monet työvaiheet sisältävät turvallisuusriskejä, joiden tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi on osa jokaisen simeonilaisen ammattitaitoa. 4tools –työkalujen avulla analysoimme toimintaympäristöämme parantaaksemme sekä oman henkilökuntamme että yhteistyökumppaniemme turvallisuutta.

Turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  turvallisuuskulttuurimme perustuu jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuskäyttäytymiseen (BBS)

♦  jokainen simeonilainen menee töistä terveenä kotiin (nolla tapaturmaa-tavoite)

♦  käyttäydymme vastuullisesti liikenteessä

♦  tiedämme, missä kalustomme liikkuu vuorokauden jokaisena hetkenä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii joka tilanteessa annettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti; olivatpa normit asiakkaiden, sidosryhmien tai Simeonin itsensä määrittelemiä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, ymmärtää, milloin kieltäydytään tehtävästä, joka ei ole turvallinen

♦  liiketoimintaamme olennaisesti liittyvät aineistot on suojattu, ja jokainen simeonilainen oivaltaa tietoturvan merkityksen omassa toiminnassaan

Ammattitaito perustuu osaamiseen eli turvallisuuskäyttäytymistämme vahvistamme jatkuvalla kouluttautumisella; nykyaikainen some-maailma on tuonut uudenlaisia tarpeita ohjeistaa tarkemmalle tasolle myös turvasuunnitelmaan liittyviä julkisuusasioita. Lakisääteisten ammattipätevyys- ja ADR-kurssien lisäksi teemme koulutusyhteistyötä asiakasyhtiöidemme kanssa.

Nykyaikainen kalusto ja laadukkaat työvälineet ja –varusteet varmistavat osaltaan turvallisen työympäristön – unohtamatta, että turvallisuusteot ovat hyvinkin yksinkertaisia ja selkeitä, kuten turvavyön käyttö aina, kun auto on liikkeessä.

Käytössämme on kaluston reaaliaikainen gps-seuranta ja sen lisäksi seuraamme kuljettajiemme ajotapaa, kuten mahdollisia äkkijarrutuksia ja ylinopeuksia. Varmistamme kuljettajiemme virkeystason hyvällä työvuorosuunnittelulla sekä seuraamalla ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista.

.

LAATU

MITTARI 2018: Tuoteloppumiset
-> tavoite 0 kappaletta
MITTARI 2018:
Tuotesekoitukset
-> tavoite 0 kappaletta
MITTARI 2018: Uusien henkilöiden perehdytys
-> tavoite 100 % toteuma

logo-sqas                      Inspecta_ISO9001_ISO14001

Simeon-yhtiöissä käsitellään päivittäin tuhansia asiakastilauksia. Niiden käsittely tilauksen vastaanottamisesta oikea-aikaiseen ja turvalliseen toimitukseen sekä tilauksien jälkikäsittely laskutukseen asti vaatii laadukasta joukkuepeliä.

Laatupolitiikkamme tavoitteena on, että:

♦  asiakas tai tuotteen loppukäyttäjä saa tuotteensa tilauksensa mukaisesti, ja toimitus tuottaa asiakkaalle positiivisen kokemuksen tuotteesta ja palvelusta.

♦  teemme asiat kerralla oikein

♦  laatu syntyy osana prosessia, jolloin jokainen toimii samalla myös laaduntarkkailijana, ja pystymme parantamaan toimintaamme jatkuvasti nopeasti reagoiden

♦  luomme sopimussuhteita luotettavien ja tunnettujen kumppaneiden kanssa, emmekä hyväksy korruptiota missään muodossa

♦  tuotamme tasalaatuisia, sopimuksiin perustuvia kuljetuspalveluita kannattavasti.

♦  jokainen simeonilainen toimii määriteltyjen toimintamallien ja –ohjeiden mukaisesti ymmärtäen, että joukkuepelissä pelataan yhteisin säännöin laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi

Osana prosessien laadunparantamista skannaamme rahtikirjat suoraan autoista toimistolle. Toimintamalli jatkaa jo aikaisemmin alkanutta digitalisointityötä, missä niin palkanlaskentaan, ostolaskuihin kuin laskutukseen liittyvä materiaali käsitellään sähköisesti, mikäli vain asiakkaamme ja toimittajamme siihen osaltaan pystyvät.

Laadun varmistamiseksi katselmoimme säännönmukaisesti toimintamalliemme noudattamista, ja puutumme vastuullisuus-arvomme mukaisesti välittömästi epäkohtiin.

Tärkeä osa jatkuvan kehityksen toimintamallia on laatupoikkeamien käsittely, missä tapahtuneeseen johtaneet juurisyyt analysoidaan ja etsitään toimenpiteet vastaavan tilanteen välttämiseksi.

Saavuttaaksemme laatutavoitteemme huolehdimme työsuhteen elinkaaren joka vaiheessa perehdytyksen ja koulutuksen antamisesta, ja edellytämme sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, siis alihankkijoiltamme, toimittajiltamme ja myös asiakkailtamme. Yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua myös itse noudattamiimme eettisiin periaatteisiin, kuten pakko- ja lapsityövoiman käytön kieltoon.

YMPÄRISTÖ

MITTARI 2018: Polttoaineen kulutus
-> tavoite väheneminen 1 l/100 km / kuljettaja

Maantiekuljetusten ympäristövaikutukset korostuvat toiminnan jokapäiväisen näkyvyyden johdosta. Simeonin autot kuljettavat vaarallisiksi luokiteltuja nesteitä Pohjois-Euroopan maanteillä noin kaksi kertaa maapallon ympäri joka vuorokausi. Siksi jo vuodesta 1998 olemme määrätietoisesti kehittäneet ympäristöpolitiikkaamme ISO 14001 standardin vaatimukset täyttäen.

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  vastuullisella toiminnallamme hillitsemme ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista

♦  tekemillämme ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaidemme omien ympäristötavoitteiden toteutumisen

♦  täytämme sidosryhmien vaatimukset (kuten lainsäädäntö)

♦  vaikutamme siihen, että jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii ja tekee päätöksiä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

♦  toimimme kuljetusalalla edelläkävijänä innovatiivisten ja ympäristöä suojelevien ratkaisujen toteuttajana

Käytännössä toteutamme ympäristöpolitiikkaamme mm. elinkaariajattelulla, missä investointisuunnitelman mukaiset kalustohankinnat mahdollistavat päästökomponenttien ja hiilidioksidipäästöjen minimoimisen, kaluston standardoiduilla huolto-ohjelmilla sekä ajotavan seurannalla erityisesti polttoaineen kulutuksen osalta. Itsestään selvää on, että jokainen simeonilainen hallitsee tuottamansa jätteen lajittelun arjen ympäristötekona.

x

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys. Asiakkaamme lanseeraavat uusia, ympäristöä säästäviä tuotteita ja autonvalmistajat kehittävät vähemmän kuluttavia moottoreita. Sama koskee myös kuljetuksiin käyttämiämme kuorma-autoja.

Liikennepolttonesteiden kanssa samoissa kuormissa kuljetetaan myös lämmitysöljy. Lämmitysöljyn erittäin vaihteleva kysyntä lyhyine huippusesonkeineen mittaa suorituskykymme useita kertoja vuodessa.

x

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla. Tällaisia tuotteita käytetään muun muassa veden puhdistuksessa. Kemikaalikuljetukset ovat monien tuotteiden ja erilaisten vaatimusten muodostama tehokas verkosto.

Pienet varastot, muuttuvat tarpeet ja ehdoton toimitusvarmuus määrittävät kuljetusliikkeelle asetettavan vaatimustason. Simeon on erikoistunut kemikaalikuljetuksissa vaativimpiin ja vaarallisiksi luokiteltuihin tuotteisiin. Strategiamme on olla näissä kuljetuksissa markkina-alueemme johtava yritys.

x

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista.Esimerkiksi elintarviketeollisuus ja terveydenhuolto ovat merkittäviä kaasujen käyttäjiä siinä missä huippuateriota valmistava kokkikin.

Kaasuilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Toisilla niistä voidaan tuotaa energiaa kaasua polttamalla, mutta esimerkiksi virvoitusjuomapullosta pihahtavaa hiilidioksidia voidaan käyttää myös tulen sammuttamiseen. Osa kaasuista nousee vapautuessaan ilmapallon lailla yläilmoihin, mutta osa jää ilmaa suuremman tiheytensä johdosta maan pinnalle.

Erilaiset ominaisuudet edellyttävät erilaista kalustoa ja kuljettajalle tuotekohtaisen koulutuksen. Tuotteiden ja säiliötekniikan tuntemus tekee kaasujen kuljettamisesta turvallista. Simeon on kaasukuljetuksen asiantuntija.

 

Palvelut

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys.

Lue lisää

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla.

Lue lisää

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista.

Lue lisää

Rekrytointi

Kiitosimeon – konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 500 huippuammattilaista erilaisissa tehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Meistä yli 400 toimii raskaan kaluston kuljettajina.

 

Panostamme konsernissa henkilökunnan koulutukseen ja viihtyvyyteen. Ajokalustomme on nykyaikaista ja uudistamme sitä systemaattisesti, pidämme kunnia-asianamme hoitaa kuljetuksemme ensiluokkaisella kalustolla. 

HAEMME KESÄLOMATUURAAJAA (kuljetusesimies) KULJETUSSUUNNITTELUUN RAJAMÄELLE.
Lisätietoja antaa kuljetuspäällikkö Mervi Heikkilä (040 3512515 tai mervi.heikkila[@]simeon.fi).

 

ETSIMME KEMIIN KAHTA (2) KEMIKAALIKULJETTAJAA, JOTKA PYSTYVÄT TOIMIMAAN
MYÖS JOKO RUOTSIN TAI ENGLANNIN KIELELLÄ.

Kemikaalikuljetuksien ajoalue ulottuu siis Suomen lisäksi Ruotsiin ja Norjaan.
Lisätietoja antaa liiketoimintajohtaja Kai Mäkinen (040 6757492 tai kai.makinen[@]simeon.fi).

 

POLTTOAINEKULJETTAJA, ASUTKO LIEDOSSA (TAI LÄHIALUEELLA)? TARJOAMME VAKITUISEN PAIKAN TIIMISSÄMME.
Lisätietoja antaa kuljetuspäällikkö Mervi Heikkilä (040 3512515 tai mervi.heikkila[@]simeon.fi).

 

TARVITSEMME KULJETTAJIA SATAKUNNAN JA PIRKANMAAN ALUEELLE
– OTA YHTEYTTÄ, JOS OLET AJANUT POLTTOAINEITA AMMATIKSESI.

Lisätietoja antaa kuljetuspäällikkö Mervi Heikkilä (040 3512515 tai mervi.heikkila[@]simeon.fi).

 

 

Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä (alihankinta), ota yhteys Juha Lehtiseen (juha.lehtinen(@)simeon.fi tai GSM 0400 459 123)

 

TYÖNHAKULOMAKE

* -merkityt kentät ovat pakollisia.Asepalvelus suoritettu

KylläEi


Ammattipätevyys

ADR-lupa

KappaletavaraSäiliöEi ole


Työturvallisuuskortti

KylläEI


Vesityökortti

KylläEi


Hätäensiapukurssi (tai vastaava) suoritettu

KylläEI

Työkokemus (3 viimeisintä työnantajaa)
Koulutus ja kurssitViesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

Yhteystiedot

Rajamäki

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI
FINLAND
Puh. +358 40 351 2500
Fax -> emme vastaanota enää fakseja
kiitosimeon@simeon.fi

Laskutusosoitteet

 

Lappeenranta

Terminaalinkatu 9
53420 LAPPEENRANTA

Kemi

Korjaamontie 9
94200 KEMI

Sastamala

Tallitie 4
32730 SASTAMALA

Ilkka Hietala

toimitusjohtaja, Rajamäki
Gsm 050 5353 700

ilkka.hietala@simeon.fi

Juha Lehtinen

Hallituksen puheenjohtaja / Kalustohankinnat, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123

juha.lehtinen@simeon.fi

Nina Hasu

Group controller, Rajamäki
Gsm +358 40 5262 055

nina.hasu@simeon.fi

Ilkka Säkö

Rahoitusjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 40 734 3751

ilkka.sako@simeon.fi

Guido Leppik

Baltian aluejohtaja, Tallinna

Gsm +358 400 812 132 tai +372 534 258 51
Fax +372 6 006 618
guido.leppik@simeon.ee

Marjo Jaspa

Kehitysjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 40 759 2442

marjo.jaspa@simeon.fi

Kai Mäkinen

Liiketoimintajohtaja, kemikaalit
Rajamäki
Gsm +358 406757492

kai.makinen@simeon.fi

Mika Kuru

Liiketoimintajohtaja, polttoaineet
Rajamäki
Gsm +358 408469483

mika.kuru@simeon.fi

Olli Haapanen

Päällikkö, Turvallisuus ja Tekniikka
Rajamäki
Gsm +358 405448754

olli.haapanen@simeon.fi

ico-gas ico-gas Mervi Heikkilä

Kuljetuspäällikkö, polttonesteet ja kaasut
Rajamäki
Gsm +358 40 351 2515

mervi.heikkila@simeon.fi

 ico-gasMatti Auvinen

Asiakasvastaava, kemikaalit
Lappeenranta
Gsm +358 400 65 8750

matti.auvinen@simeon.fi

ico-gas Vesa Lehtikuusi

Myynti, kemikaalit
Rajamäki
Gsm +358 40 351 2530
vesa.lehtikuusi@simeon.fi

Polttonestekuljetukset

ico-gas Esa Varpio

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neste, Teboil
Gsm. +358 40 351 2529
esa.varpio@simeon.fi

ico-gas Toni Salminen

Kuljetusesimies Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 557
toni.salminen@simeon.fi

ico-gas Jani Ojanen

Kuljetusesimies, Rajamäki
Teboil
Gsm +358 40 3512 559
jani.ojanen@simeon.fi

ico-gas Deniss Klaas

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neste
Gsm. +358 40 351 2524
deniss.klaas@simeon.fi

ico-gas Arttu Bärholm

Kuljetusesimies, Rajamäki
Teboil
Kierrätysöljyt
Gsm +358 40 3512 560
arttu.barholm@simeon.fi

ico-gas Marko Ferm

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neot
Gsm +358 403512527
marko.ferm@simeon.fi

NEOT ASIAKASPALVELU
040 3512 526 (klo 8-16)

ico-gas Kalle Rauhala

Kuljetusesimies, Rajamäki
Neot
Gsm +358 403512561
kalle.rauhala@simeon.fi

NEOT ASIAKASPALVELU
040 3512 526 (klo 8-16)

Kemikaalikuljetukset

ico-gas Timo Kallio

Kuljetusesimies, Rajamäki
Gsm +358 40 566 3533
timo.kallio@simeon.fi

ico-gas Jussi Hytönen

Kuljetusesimies, Kemi
Gsm +358 500 444 999
jussi.hytonen@simeon.fi

ico-gas Hanna Pulkkinen

Kuljetusesimies, Kemi
Gsm +358 403 5125 38

hanna.pulkkinen@simeon.fi

ico-gas Svetlana Inkinen

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Venäjän liikenne
Gsm +358 44 077 1314
svetlana.inkinen@simeon.fi

ico-gas Kalle Posti

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Gsm. +358 44 324 2559
kalle.posti@simeon.fi

ico-gas Mikko Ylisuvanto

Kuljetusesimies, kemikaalit
Kemi
Gsm +358 405 401278

mikko.ylisuvanto@simeon.fi

ico-gas Jussi Kaurala

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Gsm. +358 40 351 2536
jussi.kaurala@simeon.fi

ico-gas Tiina Kiesi

Kuljetusesimies, Lappeenranta
Gsm. +358 40 351 2539
tiina.kiesi@simeon.fi

ico-gas Jarkko Matikainen

Kuljetusesimies, Sastamala
Gsm. +358 40 351 2512
jarkko.matikainen@simeon.fi

Kaasukuljetukset

ico-balloon Tuomas Pesonen

Kuljetusesimies, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2532
tuomas.pesonen@simeon.fi

ico-balloon Jyri Jokinen

Kuljetusesimies, Rajamäki
Gsm. +358 40 351 2531
jyri.jokinen@simeon.fi

 

Jenni Takala

Pääkirjanpitäjä, Rajamäki
Gsm +358 40 3512523
Jenni.takala@simeon.fi

Lauri Honkaharju

IT-järjestelmäasiantuntija, Rajamäki
Gsm +358 40 8328187
lauri.honkaharju@simeon.fi

Juha Tiilikainen

Kalustotekniikka, Rajamäki
Gsm 0400 – 918 392
juha.tiilikainen@simeon.fi

Kati Valtanen

Asiakaspalvelu, laskutus, palkanlaskenta Rajamäki
Gsm +358 40 351 2551
kati.valtanen@simeon.fi

Marika Kapulainen

Asiakaspalvelu, ostoreskontra, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2552
marika.kapulainen@simeon.fi

Tarja Kylmälä

Asiakaspalvelu, laskutus, ostoreskontra, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2525
tarja.kylmala@simeon.fi

Minna Gustafsson

Asiakaspalvelu, laskutus, raportointi, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2553
minna.gustafsson@simeon.fi

Liina Mótus

Laskutus, Rajamäki
Gsm +358 40 351 2554
liina.motus@simeon.fi

 

Yhteystiedot

Simeon Transport OÜ

Paneeli 2
11415 TALLINN
ESTONIA
Tel. +372 6 076 822
Fax. +372 6 006 618

iso_cert AAlogo-sqas

Yhteyshenkilöt

Guido Leppik

Baltian aluejohtaja, Tallinna
Gsm +358 400 812 132 tai +372 534 258 51
Fax +372 6 006 618
guido.leppik@simeon.ee

Hendrik Peiel

Maajohtaja, Tallinna
GSM: +372 526 4101
hendrik.peiel@simeon.ee

Jaanus Rooba

Kuljetusesimies, Tallinna
GSM: +372 5332 8419
jaanus.rooba@simeon.ee

Sirje Ekmann

Pääkirjanpitäjä
GSM: +372 607 6822
sirje.ekmann@simeon.ee

Yhteystiedot

SIMEON SIA

Laivinieku Street 5
LV-1015 Riga LATVIA
Phone. +371 673 53 783
Fax. +371 673 53 763

Yhteyshenkilöt

Pavils Reinikovs

Maajohtaja, Riika
TEL. +371 673 53 783
GSM. +371 292 96 649
Fax. +371 673 53 763
pavils.reinikovs@simeon.lv

Maksims Scadko

Kuljetuskoordinaattori, Riika
TEL. +371 673 53 783
GSM. +371 264 53 790
Fax +371 673 53 763
maksims.scadko@simeon.lv

Janis Keterlins

Kuljetuskoordinaattori, Riika
GSM: +371 26569024
FAX: +371 67353763
Janis.Keterlins@simeon.lv

Janis Svilis

Kuljetuskoordinaattori, Riika
GSM: +371 28378507
Janis.Svilis@simeon.lv

Uldis Ozolins

Transporta koordinators, Rīga
GSM: +371 292 40 182
FAX: +371  673 53 763
uldis.ozolins@simeon.lv

Yhteystiedot

UAB SIMEON

Naugarduko 102-802, Vilnius
Lithuania

Tel. +370 5 2334533
Fax.+370 5 2334532

Yhteyshenkilöt

Ramunas Labutis

Maajohtaja, Vilna
TEL +370 5 2334533
GSM. +370686-96181
FAX +370 5 2334532
ramunas.labutis@simeon.lt

Edita Kupreviciene

Taloushallinto, Vilna
Direct +370 5 2334533
Fax. +370 5 2334532
Mob. +370 68743590
edita@simeon.lt

Edita Šatkauskiené

Kuljetusesimies, Vilna
TEL +37062020730
edita.Šatkauskiené@simeon.lt

Gita Pavloviene

Kuljetusesimies, Vilna
TEL. +370 61117722
GSM. +37061117722
FAX. +370 5 2334532
gita.pavlovien@simeon.lt

Yhteystiedot

Simeon Logistics Ab

Rävgrytsbacken 12 (Loudden)
115 27 Stockholm

 

 

Laskutusosoitteet:
Simeon Logistics Ab
PL 390
FI- 00038 LOGICA
FINLAND

(Laskun voi lähettää sähköpostilla: ostolaskut.fi@cgi.com)

Inspecta_ISO9001_ISO14001logo-sqas

 

 

 

Yhteyshenkilöt

 Andreas Andersson Maltsén

Country Manager
Phone +46 722 490 001
andreas.andersson@simeon.se

 

Kent Löfdal

Kuljetuspäällikkö Sundsvall

kent.lofdal@simeon.se

 ico-gas  Tony Ouvinen

Kuljetusesimies Jordbro
Phone: +46 722 490 004
tony.ouvinen@simeon.se

ico-gas Thomas Schönbeck

Kuljetusesimies Jordbro
GSM + 46 702 094 941
thomas.schonbeck@simeon.se

 ico-gas  Christian Broberg

Kuljetusesimies Jordbro
Phone: +46 722 490 003

christian.broberg@simeon.se

ico-gas Jessica Steen-Möller

Kuljetusesimies Malmö
Phone: +46 720 802650

jessica.steenmoller@simeon.se

ico-gas  Bengt Larsson

Kuljetusesimies Malmö
Phone: +46 720 506489

bengt.larsson@simeon.se

Yhteydenottolomake
Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!